Logistikk

Antifreeze_in_the_radiator.jpg
Vareteljing
Foto: ScanStockPhoto, Dmitry Kalinovsky

Føremålet med vareteljing, vareteljingsliste mv. er

  • å sikre at alle mottekne varer er rekneskapsførte
  • å sikre at alle varene som er rekneskapsførte, faktisk er mottekne av firmaet og tilhøyrer firmaet
  • at varebehaldninga er nøyaktig, dvs. at alle varene er rekneskapsførte til rett pris
  • å verdsetje varebehaldninga, dvs. at reknskapsverdiane og dei skattemessige verdiane blir korrekte

Kjelde: www.regnskapshjelp.no 10. mars 2004