Produkt og produktutvalg

Bremsevæsken er en av de mest utsatte "delene" i en bil, ved siden av motoroljen. Bl.a. må bremsevæske opprettholde lav sammentrykkbarhet (kompressibilitet) også under svært varierende temperatur. Den skal sånn sett kunne "stå som en stang" i systemet mellom pedal og hjulbrems. Væsken er utsatt for ekstremt høy temperatur ute ved bremsene, mens resten av systemet godt kan holde 20 kuldegrader en vinterdag. Bremsevæske må dessuten ha høyt kokepunkt å unngå dampblærer i rør og slanger. Dampdannelse oppstår ute ved hjulene når bremsevæsken har suget til seg vann fra omgivelsene, gjennom porøse slanger, koblinger osv.

Damp er et problem fordi den er kompressibel og gjør at væsken brått mister evnen til å overføre bremsekraft. Bevegelsen fra pedalen til bremsene fanges opp av dampblærene i væsken. Kommer det mer enn ca tre-fire prosent vann inn i væsken må den skiftes, for da øker produksjonen av dampblærer kraftig. Dette er grunnen til at du med visse mellomrom bør skifte all bremsevæske, på høsten. Før den skiftes bør verkstedet ta en prøve og sjekke vanninnholdet. Bremsevæske må selvsagt heller ikke påvirke systemet slik at det korroderer. Tilsetningsstoffer (korrosjonshemmere) er derfor tilsatt.

Hvorfor vannopptak? Glykol-eter er hygroskopisk og suger vann gjennom porer du ikke ser uten mikroskop. Det finnes dyrere og teknisk sett bedre oljer, f.eks. silikonbaserte "Dot 5". Dot 5 er så bra fordi kokepunktet (det tørre) er hele 270 grader C. Det våte (med 3,7 volumprosent vann) er 190 grader. Silikonbasert olje skal IKKE fylles på system som har inneholdt glykolester fordi det da alltid er vannrester i systemet. De glykolbaserte væskene er stort sett av typen alkylester, dietylenglykol, dietylenglykol monometyl-eter og polyetylenglykol monometyl-eter, for å nevne noen. De syntetiske er gjerne dimetyl-polysiloksan eller tributylfosfat, om det interesserer.

I fly brukes gjerne spesielle, syntetiske brannhemmende oljer. Disse er av typen fosfat-estere og har militære betegnelser og godkjenningsgrader.

Kilde: Store Norske Leksikon.
Artikkelforfatter: Stein Bekkevold.
Lisensiert med Creative Commons-lisenen CC-BY-SA-3.0.
Bremsevæskebeholder.JPG
Bremsevæskebeholder i Skoda Fabia
Foto: Wikimedia Commons, Frettie.

Bremsevæske et svært giftig produkt. Bremsevæske innholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere, av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner. Hvis noen har drukket bremsevæske, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.