Fagprøve

Retningslinjer for den praktiske

delen av fagprøven

 

RESERVEDELSFAGET

FOR KJØRETØY

 

Oslo, mars 1997

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Du kan laste ned retningslinjene som en pdf-fil her.