Økonomi

Antifreeze_in_the_radiator.jpg
European Central bank
Foto: no_limit_pictures/iStockphoto

Du kan overføre penger til utlandet med:

  • Nettbedrift.
  • SWIFT-overførsel.
  • Valutasjekk.

Swift

SWIFT er bankens elektroniske system for pengeoverføringer mellom bankkonti verden over. Betalingsformen blir brukt i stor grad i varehandel, eksport og import, men også for private transaksjoner. Fordelen med denne typen overføring er at ingenting er avhengig av postgang, og pengene kan aldri «bli borte» underveis.

En utgående SWIFT-overførsel kan sendes med to «hastigheter». Enten som «haste», som tar 1–3 virkedager. Eller som «ordinær», som tar 3–5 virkedager. I begge tilfellene er det mottakerbanken som bestemmer når de vil kreditere sine kunder. For utgående overføringer trenger banken nøyaktige opplysninger om mottaker og dens bankforbindelse. På alle banker finnes bestillingsskjemaer for SWIFT-overføringer. Vi fyller dem ut og sendes dem til bankens valutaavdeling. Det er ikke mulig å betale en SWIFT-overførsel kontant, den kan bare skje via egen konto, men kan også legges inn i nettbanken.

For inngående SWIFT-overførsler kommer penger inn på konto fra en utenlandsk bank via SWIFT-systemet. For at dette skal gå mest mulig smertefritt, trenger opplysninger om avsenderbanken om mottakeren her i Norge. Opplysningene får vi i banken.

Valutasjekker

Valutasjekker kan brukes som betalingsmiddel dersom det ikke er mulig å skaffe bankopplysninger om betalingsmottageren. Valutasjekker er noe dyrere å bruke enn SWIFT-overføringer. Sjekkene blir sendt per post med de usikkerheter det medfører. Kunder som mottar valutasjekker fra utlandet får dem kreditert sin konto hos banken med forbehold om riktig inngang av sjekken, dvs. dekning, ekthet ol.