Produkt og produktutvalg

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er en avdeling i Helsedirektoratet. Den er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet når det gjelder akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Arbeidsmiljøloven

På Lovdata finner du Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Farlig avfall

Miljødirektoratet har gitt ut en brosjyre om hvordan vi skal behandle farlig avfall fra bedriften vår.

Kjemikalieforskriften

Arbeidstilsynet har en nettside om kjemikalier.

Verneutstyr

Her kan du lese om CE-merking av verneutstyr.

Sikkerhetsdatablader

Arbeidstilsynet her informasjon om sikkerhetsdatablader på sine nettsider.

Der finner du også informasjon om stoffkartotek.

NDLA har nettsider med informasjon om sikkerhetsdatablader (HMS-datablader).

Barnesikring i bil

I Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kan du lese hvilke krav som stilles til barnesikringsutstyr.

Smøreoljer

Oljetorget.no har mye informasjon om smøreoljer.

Bilbatteri

Her kan du lese om bilbatteriets oppbygning og virkemåte.

Sønnak sine nettsider finner du mye informasjon om bilbatteriet.