Økonomi

Opplæringslova

På Lovdata sine nettsider kan du lese Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lover og regler vi bør kjenne til

Lov om kjøp (kjøpsloven)

Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)